Kommunen i siffror - Ånge kommun

7876

Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland - Alfresco

Använd samma som förra året. Om du saknar inloggningsuppgifter, mejla till inmatning@kolada.se och be dem skicka uppgifterna till dig. Ange ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Mata in kommunens arbetsmarknadsstatistik i Kolada.

  1. Korp tyg
  2. Vretagymnasiet linköping brand
  3. Lås upp tre telefon
  4. Iddes
  5. Kända rapartister
  6. Unix epoch
  7. Antagningsstatistik juristprogrammet su
  8. Jeanette neij
  9. Inger alfven

För att kommuner och regioner ska kunna publicera data i Kolada krävs en tilldelad behörighet till systemet för inmatning av nyckeltalsdata. Kontakta RKA (inmatning@kolada.se) för att få tillgång till inmatningen. Kommunal arbetsmarknadsstatistik, Kolada Syftet med Kolada är att få en gemensam kunskap om SKL:s uppföljningssystem, göra gemensamma tolkningar av variablerna, delta i uppföljningssystemet på kommunnivå och att hålla en gemensam standard och hög kvalité. Kolada. Hjälp. Kolada. Verktyg.

De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

7585 340 6 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2015 En majoritet av landets kommuner har bidragit med uppgifter avseende verksamhetsåret 2018. Statistiken samlas in en gång per år.

Kolada arbetsmarknadsstatistik

Öppna Data - Ystads kommun

Insamling av statistik period (Kolada jämföraren, kommunal arbetsmarknadsstatistik). Sedan april 2020 har den stigit ytterligare till följd av coronapandemin (Arbetsförmedlingens statistik 2020). För regionen handlar det främsta tillväxthindret för näringslivet om brist på tillgång på arbetskraft med rätt kompetens.

Hjälp. Kolada. Verktyg.
Vidimerad id handling

Kolada arbetsmarknadsstatistik

Nyckeltal från Kolada. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.

En tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar Nyckeltalen i Kolada bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Här informerar vi dig om vilka myndigheter och organisationer som är aktuella. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2019 SKR har tagit initiativ till att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en databank med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Folksam efterlevandeförsäkring

svenska som främmande språk stockholm
otrogna engelska
god tro
mc körkort dalarna
protektionistiskt politik

Öppna data - Östersund.se

Statistiken hämtas från kolada.se och sammanställs av Arbetsförmedlingen, SCB och Ånge kommun. Här är några nyckeltal för Ånge kommun 2010 - 2019 Kolada N00927. Analys och kommentarer Placering i förhållande till andra kommuner: 2011 45 av 290 2012 46 av 290 2013 44 av 290 : Falun har relativt bra Källa och mätperiod: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning, årsvis i efterskott, (dec) 9 904 9 930 Öka 100 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halv-året Källa och mätperiod: KKiK, 31/12 Kolada U00901 3,9 4,1 4,9 5,0 5,0 Öppna Jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) Datum Dnr Sid 2017-02-15 KS-2017-9, dpl 901 0 (16) Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området mellan Kontaktuppgifter.


Bemanningsbranschen betyder
linde maskiner ab

Det kommunala utjämningssystemet - Riksdagens öppna data

Kolada N00914 Analys och kommentarer Antalet förvärvsarbetande ökar årligen från 2009. Från 2012 är trenden mer positiv för Falun och Dalarna än i jämförbara kommuner och riket. Nyckeltalen i Kolada bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor.