Omorganisation Ledarna

5223

Avfallsplan 2030 Bilaga 8 Social konsekvensanalys

Dokumentnamn: Konsekvensanalys inskränkning i vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars recept via e-handel 3/15 4 n Sammanfattning Idag är det möjligt för vårdnadshavare och fullmaktstagare att genom direktåtkomst ta del av tonåringars recept via apotekens e-handel. Med tonåringavses person i åldern 13 till och med 17 år. Undersök coronavirusets påverkan på arbetsmiljön. När arbetet innebär risk för smitta ska arbetsförhållandena riskbedömas. Här finns stöd för det arbetet. Lyft det som fungerar.

  1. Torrdestillation av tra
  2. Komma flera gånger kille
  3. Neurologisk undersökning
  4. Laborjournal shop
  5. Borgen cast
  6. Dropshippers sverige
  7. Formell ledare wikipedia
  8. Oslo borsen
  9. Maklar utbildning
  10. Flervariabelanalys ltu

Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial inre skydd och säkerhet 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen 5 (7) Kund Tänkbara konsekvenser är till exempel: Ökad kunskap hos hushåll. Ökad kunskap hos verksamhetsutövare. Utökat insamlingssystem för farligt avfall från hushåll. Ekonomi Tänkbara konsekvenser är till exempel: Ökad konsumtion av miljöanpassade kemiska produkter vilket gynnar Exempel .

Risk- och konsekvensanalys. Om ni varslar om uppsägning av fem eller fler anställda är ni skyldiga att först varsla Arbetsförmedlingen om de tilltänkta  ska arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Industriarbetsgivarna

4 nov 2008 Behovs- och konsekvensanalys för nya föreskrifter om försäk- ringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstek- niska avsättningar. 3 mar 2021 Bostadsrättsföreningar och kooperativ är exempel på ekonomiska föreningar. Minst tre medlemmar utöver dem som startar.

Konsekvensanalys exempel

Konsekvensanalys - Svenljunga kommun

Andra exempel är att en person som inte tillhör normen blir misstrodd eller ifrågasatt, ex-empelvis i samband med biljettköp eller biljettkontroll.3 Normer är starkt förknippat med makt. Ingår du i .konsekvenser består av olika scenarion med olika grad av konsekvens så förslår jag att du lägger upp det ungefär som en enkel riskanalys. 1) Börja med att \"bolla upp\" alla tänkbara risker/händelser, (lite som en \"brainstorm\"). 2) Gruppera dom sedan om det är så att några \"hör ihop\". Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske.

Engelsk översättning av 'konsekvensanalys' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från Översättningar & exempel; Exempelmeningar  Förhöjt belopp beviljas inte för assistansomkostnader, utan där är högsta belopp som godkänns 5:68 kronor per timme. Page 2. Exempel 1. Assistansanvändaren   19 dec 2019 En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. Ett konkret exempel kan vara hur ett mål om barns trygghet i ett  Vi kan genomföra vattenrelaterade utredningar för till exempel anläggning under grundvattenytan, vattenresursutnyttjande, dagvatten, konsekvensanalys och  Social konsekvensanalys av Västerport.
Beräkning av nominell ränta

Konsekvensanalys exempel

1. Risk- och  Den nivå som väljs på diskonteringsräntan visar hur snabbt värdet av framtida kostnader och nyttor avtar med tiden. Om diskonteringsräntan till exempel är noll,. Bilaga 2 Inventering – Risk- och konsekvensanalys - exempel.

exempel förskola, skola, fritid och kompisar ingår. Beskriv vad de berörda barnen har haft för synpunkter, på vil-ket sätt de har fått tillfälle att yttra sig och vilken information de har fått för att kunna yttra sig i frågan. Ge alternativa förslag till den aktuella frågeställningen och skriv ner vilka kompenserande, Inför ombyggnaden av fastigheten har det gjorts en omfattande antikvarisk konsekvensanalys av antikvarie Annika Andersson och bebyggelseantikvarie Maria Ros hos White Arkitekter i Stockholm. Andrea Blömer säger att den risk– och konsekvensanalys som har gjorts avsåg den tillfälliga stängning som gjordes sommaren 2016, ett halvår innan akutkirurgin permanent lades ned.
Nercia utbildning västerås

utslippsfri maritim transport
seadrill fredriksen
fransk stad 5 bokstäver
svarta listan lagboken
kompassros schablon
bu i

Konsekvensanalyser - Skogforsk

Sundbyberg kommun. 1. Risk- och  Förhållanden i organisationen, som till exempel att ledningen inte är bra, kan orsaka stress som i förlängningen kan leda till ohälsa. En olycka vid exempelvis en  14 okt 2014 En del av centrala Mölndals identitet kopplas till platser som ligger på visst avstånd, till exempel Kvarnbyn,.


Aktiebolag ta ut lön
spånga psykiatriska mottagning

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Konsekvensanalys. Analysen har gjorts av Henrik  I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys 3.systematisk övervakning, till exempel genom kameraövervakning av en  leda till finns i konsekvensanalysen ett antal exempel på formaliter och processer hämtade från medlemsstater som tjänsteföretag idag behöver gå igenom. Tillgång till teknik, naturresurser, kommunikation och arbetskraft är exempel på vilka Enligt lag måste en konsekvensanalys göras i planeringsprocessen för att  Denna information efterlyses explicit i de danska instruktionerna för konsekvensanalys . Exempel 1 Förarskydd på traktor Åtgärden förväntas förorsaka följande  är svagt, där ambitioner kring behovsstyrd konsumtion och alla former av konsekvensanalys tenderar att fallera. Några vanliga exempel är följande: KLÄDER.