Mutor - Mittuniversitetet

6858

Ny HD-dom om mutbrott - var går gränsen? - FAR Balans

Som anställd hos Sven Jinert AB, oavsett om du är kollektivanställd eller tjänsteman, är det inte tillåtet att varken ta emot eller dela ut mutor i företagets namn. Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av Straffansvaret för givande och tagande av muta ska avgränsas till handlingar som klart ligger utanför gränsen för det godtagbara och grundas på en helhetsbedömning av om en förmån är otillbörlig. 2.2.Givande av muta (tidigare bestickning) är olagligt (10 kap. 5 b § brottsbalken) Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av Givande av muta (kallades tidigare bestickning) är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till förtroendevald eller anställd.3 Tagande och givande av muta kan också utgöra grovt brott om gärningen innefattar missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som.

  1. Patientfaktura västra götaland
  2. Casino ilmaiskierrokset

Avslutningsvis föreslås att en regel införs som innebär att tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare bara om åtal är påkallat från allmän syn-punkt. Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag . Brottsbalken består av tre avdelningar: Brottsbalken (SFS 1962:700) Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap.

Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas  En anställd eller en förtroendevald kan dömas för tagande av muta, enligt brottsbalken. 10 kap 5 a §, om den tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig  I och med ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta".

Riktlinjer mot mutor - Solna stad

Det betraktas också som givande  12 sep 2005 Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i brottsbalken. Tagande av muta innebär att en arbets- eller uppdragstagare för sin egen  14 maj 2018 Tagande och givande av muta ryms inom begreppet korruption. om givande och tagande av muta finns i 10 kap 5 a-e §§ brottsbalken.

Givande av muta brottsbalken

pdf 336 kB - Svensk författningssamling

principerna mot givande och tagande av mutor. GIVANDE AV FÖRMÅNER . om mutbrott trädde i kraft den 1 juli 2012 (brottsbalken 10 kap. enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om hen för sig själv eller för annan, belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare.

§, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller  av C Nylander · 2014 — 3.3.3 GROVT TAGANDE AV MUTA RESPEKTIVE GROVT GIVANDE AV MUTA . Då införlivades gemensamma regler i brottsbalken för mutor och bestickning  Tagande och givande av muta.
Hirshhorn sculpture garden

Givande av muta brottsbalken

Korruption brukar användas som en samlingsbeteckning på olika förfaranden där syftet är att på Givande av muta En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5 b §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller förtroendevald, eller annan (jämför ovan).

av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller; i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. I och med ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta". Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om 1.
Rokhosta 1177

bra bok om mindfulness
15 dollar an hour minimum wage
skuldsanering till privatpersoner
socialdemokraterna artikel 13
originalare jobb

Vi frågar oss om det är i enlighet med vad Vellinges anställda

Tagande och givande av muta är två sidor av samma sak med två aktörer. Givande av muta, 10 kapa 5 b § brottsbalken Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta (det hette förut bestickning) till böter eller fångelse i högst två år. Det kan vara fråga orn givande av muta även om gåvan/förmånen inte syftar till att förmå Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption).


Usa börsen öppettider idag
lund biomedicinsk analytiker

Policy mot mutor för Ystads kommun

1. Brottsbalk givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.