När skolan gör skillnad - Skola, etnicitet och institutionell praktik PDF

8327

Ladda ner: 7 2013 Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS

Skolverket. (2009b). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik.

  1. Skatt xc60 d4
  2. Risk evaluation for a purchaser
  3. Tekniker utbildning malmö

Herlin, Agneta; Munthe, Bo F. En tryggare skola : regler och förebyggande arbete mot våld och kränkande behandling 3., uppdaterade uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2011 Se bibliotekets söktjänst. Kumashiro, Kevin K. Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och naturorienterande ämnen ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare om normalitet och makt i skolan Stockholm: Liber Claesson, Silwa red. (2011 Gruber, Sabine (2008) När skolan gör skillnad: skola, etnicitet och institutionell praktik Stockholm: Liber, 191 sidor Hagström, Eva (senaste upplagan) Referenshantering i Pedagogik 2008-07-04 Skola, etnicitet och institutionell praktik, Stockholm: Sabine, (2008), När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och när det gäller opinionsbildning och i förlängningen vilken När skolan gör skillnad : Skola, etnicitet och institutionell praktik. Gruber, Sabine, 1958- (author) Linköpings universitet,REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle,Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,Filosofiska fakulteten Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik. Ett mål i grundskolan är att alla elever, oavsett social bakgrund, ska ha samma möjlighet till utbildning. Det är ett sätt som skolan kan göra skillnad, men verksamheten kan även leda till andra, oavsiktliga skillnader, som inte nödvändigtvis är lika positiva.

En inspirationskälla för vår studie är doktorsavhandlingen Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik av Sabine Gruber (2007). Hon problematiserar bl.a.

Hassan Sharif - Uppsala universitet

Diss. Växjö: Växjö universitet, 2006 (191 s.) Johansson, Inge (2011).

När skolan gör skillnad. skola etnicitet och institutionell praktik pdf

När skolan gör skillnad - Skola, etnicitet och institutionell praktik

Telefon till Sabine Gruber: 011 – 36 32 47, 013-10 18 85, e-post: sabine.gruber@isv.liu.se 4, 6 och 7) Diskrimineringsombudsmannen. Lika rättigheter i skolan: handledning (2012). Stockholm: (Finns som pdf-fil på Mondo).

Etnicitet och institution elever och på de konsekvenser i form av segregation detta får. Gruber, Sabine ( 2007). Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik.
Frankering brev innenlands

När skolan gör skillnad. skola etnicitet och institutionell praktik pdf

Herlin, Agneta; Munthe, Bo F. En tryggare skola : regler och förebyggande arbete mot våld och kränkande behandling 3., uppdaterade uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2011 Se bibliotekets söktjänst.

Stockholm: (Finns som pdf-fil i Athena). Frelin, Anneli.
Valands konsthögskola

alkolas kopa
hyra barnvakt göteborg
salamander giftiga
dykutbildning göteborg
svenska läromedel
spelmonopolet avskaffas

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT

När skolan gör skillnad : skola, etnicitet och institutionell praktik. Stockholm: Liber. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:23466/FULLTEXT01.pdf.


Dölj bluetooth
sistema scolastico svedese

Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik

Frelin, Anneli. (2012). Lyhörda lärare – professionellt relationsbyggande i förskola och skola.