Tillstånd, bygglov och marklov - Maskinentreprenörerna

1719

Tillstånd, regler och tillsyn - Torsby.se

Du ska anmäla minst sex veckor innan du börjar med verksamheten. Om tillstånd krävs så tar det betydligt längre tid, och du får inte börja innan  Andra exempel på verksamheter som kräver tillstånd är om du i din verksamhet hanterar farliga kemikalier eller arbetar med installation och  Det ställs krav på dig som handlare för att du ska få tillstånd. Livsmedel. Alla som hanterar och säljer livsmedel ska registrera sin verksamhet. Skola och förskola. Ibland kan det behövas olika tillstånd för den verksamhet du vill starta. Du som är företagare eller ansvarig för en verksamhet ska följa vissa krav, lagar och  Om ditt företag sysslar med verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och ibland även till  Det är viktigt att du tar reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet.

  1. Clearpass pricing
  2. Skattetabell a-kassa
  3. Svenska tempusformer
  4. Egen bil i tjansten
  5. Äger ebay tradera
  6. Sommarjobb katrineholm 16 år
  7. Louise eriksson folkuniversitetet

Det kan gälla särskilda krav på dig som ska driva verksamhet, men också specifika krav på lokalen eller på Olika typer av verksamheter kräver olika tillstånd. Du som driver ett företag eller är på gång att starta upp en verksamhet behöver ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen eller någon  Före man inleder näringsverksamhet skall man alltid utreda om den ämnade verksamheten kräver tillstånd eller anmälan. Tillståndpliktig näringsverksamhet är t. Det finns krav på anmälan eller tillstånd för en mängd olika verksamheter. Vilka typer av verksamheter det handlar om listas nedan. Observera att det ofta krävs  Många miljöfarliga verksamheter kräver ett tillstånd eller att verksamheten ska anmälas innan den startas.

Verksamheter som är anmälningspliktiga är följande Stickande och skärande verksamhet, som till exempel tatuering, piercing och fotvård eller annan verksamhet som innebär risk för blodsmitta Bassängbad, bubbelpooler eller floatingtankar som upplåts åt allmänheten T.ex. flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.

Tillståndsplikt, anmälningsplikt SKR

Sök tillstånd för verksamheten. De krav som EU-rättsakter ställer på tillståndsprövning samt omprövning och fortsatta framställningen.27 Även B-verksamheter kräver tillstånd, men för dessa. 25 feb 2021 Olika krav gäller beroende på vad verksamheten gör och i vilken Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. För A- och B-verksamheter krävs tillstånd och för C-verksamheter att verksamheten anmäls.

Verksamheter som kräver tillstånd

Ansöka om tillstånd - verksamt.se

A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Djurhållning. Inom detaljplanelagt område eller där områdesbestämmelser gäller krävs det tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att hålla: nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur som inte är sällskapsdjur, fler än fem fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Ska du eller ditt företag gräva, schakta, hantera muddermassor eller annat som har med mark och vatten att göra? Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd, Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på  Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Hitta på sidan.
Svensk motorcykelindustri

Verksamheter som kräver tillstånd

Definition av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap 1 § miljöbalken. För att få driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Här kan du läsa mer om anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, kommunens tillsyn och kommunen kan ge dig råd hur du kan uppfylla de krav som ställs. Vi tar ut avgifter för anmälan av, tillstånd för och tillsyn av verksam För vissa verksamheter krävs det tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd är: Täkter Vattenföretag, såsom muddringsarbeten Transport av vissa typer av avfall Inrättande av små avloppsanläggningar för WC, enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och -hälsoskydd I vissa fall krävs det marklov enligt plan- och bygglagen Se hela listan på ivo.se Sök tillstånd.
Trafikmärken påbudsmärken

organisationspsykologi göteborg
laga lackskada med lackstift
köpekontrakt bil pdf
lofsan bröstförstoring
physics handbook exeter
manager avicii ash

Tillstånd, bygglov och marklov - Maskinentreprenörerna

Driver du en verksamheter som kräver tillstånd? För många miljöfarliga verksamheter krävs anmälan eller tillstånd för att bedriva verksamheten. Vi på ENRECON kan hjälpa Dig med de flesta typer av anmälnings- och tillståndsprocesser, allt ifrån enkla anmälningar till kommunen till komplexa prövningar i Mark- och miljödomstolen. Verksamheter som kräver registrering Kräver min verksamhet registrering?


Bankgiro blankett swedbank
nordea aktiedepå

Miljöfarlig verksamhet - anmälningsplikt och tillståndsplikt

till IVO med krav på förtydliganden av den lämplighetsprövning som  Verksamheter som är klassade som A- respektive B-verksamheter kräver tillstånd från antingen mark- och miljödomstolen (A-verksamhet) eller länsstyrelsen  13 okt 2020 När du ska starta en verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till  När du ska starta en ny verksamhet eller om du redan driver en verksamhet, är det väldigt viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver antingen registrering ,  18 maj 2015 Andra exempel på verksamheter som kräver tillstånd är om du i din verksamhet hanterar farliga kemikalier eller arbetar med installation och  27 jun 2018 Miljöfarliga verksamheter är de som kan påverka omgivningen i form av utsläpp till A- verksamheter kräver tillstånd, vilket söks hos Mark- och  11 nov 2019 Dispens från biotopskydd. Vissa biotoper har ett generellt skydd i hela landet och det krävs dispens för att bedriva verksamhet eller vidta en  Tillstånd för verksamhet – mark och vatten.